Unit Pelaksana Teknis & Lembaga


Kepala Biro Umum                          

M.Imron Rosyidi  ST. M.Si

Kepala Biro Akademik                   

Uky Yudatama, S.Si, M. Kom

Kepala Biro Keuangan                    

Siti Noor  Khikmah,SE, M.Si

Kepala Biro Kemahasiswaan        

Nugroho AgungPrabowo ST, M.Kom

Kepala Biro  TIK                                 

Mukhtar Hanafi, ST,M.Cs

Kepala Lembaga Peneltian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M)

Dr. Suliswiyadi, M.Ag

Kepala Badan Penjaminan Mutu 

Nurul Maghfiroh, SH, LLM

Ketua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)

Agus Miswanto, MA

Kepala Unit Pelaksana Teknis     

Heniyatun SH, M.Hum

Kepala UPT Perpustakaan           

Jamzanah Wahyu Widayati, A.Md

Kepala Pusat Komputer                                

R. Arri Widyanto S.Kom, MT